LEADER-projektitoetus

Projekti eesmärk

MTÜ Otepää Rattaklubi jätkab pikaajalist projekti „Otepäält spordimaailmaˮ, mille üldeesmärk on igakülgselt populariseerida jalgratast kui loodussõbralikku liikumisvahendit, tutvustada jalgrattasporti huvitegevusena, suurendada igas eas kohalike elanike, s.h noorte motivatsiooni jalgrattasõidu harjutamiseks ja treenimiseks, mille mõõdikuks saab projekti II etapiga sportliku saavutuse väljundi võrdlemine kaaslastega ja iseenda varasemate tulemustega MOBIILSE VÕISTLUSKESKUSE abil võistlusolukorras.
Projekti II etapi peamine eesmärk on pakkuda noortele huvitegevust, luues selleks kodu lähedal kaasaegsed treenimis- ja võistlustingimused värskes õhus. Eesmärgiks on seega tervislik ja terviklik elukorraldus läbi huvitegevuse, pakkudes kõigile võimalusi mitmekülgseks arenguks ja eduelamusteks. Projektitegevused viiakse ellu mitmes etapis, lähtuvalt praktilistest vajadustest ning MTÜ võimekuse suurenemisest, et tagada jätkusuutlikkus ning kestlik areng.
Noored on oluline osa aktiivsest kogukonnast. Noortele suunatud tegevused kajastuvad kodus, koolis ja lapsevanemate tegevustes.
Koroonaviiruse SARS-CoV-2 jätkuva leviku tingimustes on jalgrattaspordi eeliseks võimalus harjutada ja treenida välitingimustes ning vajadusel ka individuaalselt.
Projekti II etapis MOBIILSE VÕISTLUSKESKUSE taristu loomise eesmärk on teisaldatava inventari abil korraldada eri paigus võistlusi kohalikele elanikele, s.h koolinoortele, ning kutsuda võimalusel konkurentsi pakkuma osalejaid Eesti teistest piirkondadest ja välismaalt.
MOBIILNE VÕISTLUSKESKUS pakub arendavat ja aktiivset ajaveetmise võimalust erinevais paigus, et tagada motivatsioon, teadmised, oskused ja võimalused rattasõidu harrastamiseks, treenimiseks ja võistlemiseks kodu või kooli lähedal.
MOBIILSE VÕISTLUSKESKUSE saame püstitada piirkonna erinevate paikadesse, s.h koolide kui noorte kohaliku elu keskuste juurde, korraldada koostöös kohaliku omavalitsuse, koolide, spordiklubide, seltside ja lapsevanematega kohalikke jalgrattavõistlusi ja rattaspordipäevi. Lisavõimalusi pakub Lõuna-Eesti eriilmeline loodus ja liigendatud reljeef.
MOBIILSES VÕISTLUSKESKUSES tagavad võistlemiseks vajalikud tingimused ning võistlejate turvalisuse piirdeaiad koos vajaliku taristu ja inventariga ning kogemustega korraldajad.
MOBIILSE VÕISTLUSKESKUSE investeeringu pikaajaline kestvus maandab Valga maakonna arengustrateegias osutatud ohu, et projektipõhisus ei taga alati investeeringute pikemaajalist jätkusuutlikkust.
 

Projekti lühikokkuvõte

Meetmes 2 „Kogukonnad ja noored – kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseksˮ 2022 tegevuse 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored: uute tegevusvõimaluste loomineˮ raames jätkab MTÜ Otepää Rattaklubi pikaajalist projekti „Otepäält spordimaailmaˮ, mille II etapiks oleme kavandanud „Noorte ja perede liikumisharjumuse motiveerimine jalgrattavõistlustel ja harrastusspordis läbi MOBIILSE VÕISTLUSKESKUSE taristu uute võimalusteˮ.

Valgamaa Partnerluskogu investeeringutoetuse ja MTÜ Otepää Rattaklubi koostöös korraldame partnerluskogu tegevuspiirkonnas MOBIILSE VÕISTLUSKESKUSE toel spordisündmusi ja perepäevi, kus koolilapsed saavad looduskaunis elukeskkonnas kodu lähedal osaleda rattasündmustel ning seeläbi omandada uusi teadmisi ja oskusi jalgrattaspordis.

Jalgrattaspordi kui looduslähedase huvitegevuse populariseerimise läbi saavad lapsed ja noored harrastada kodu lähedal rattasporti ning võistelda, järgides kõigile silmapiiril terendavat olümpiadeviisi „Citius. Altius. Fortiusˮ.